Kérdése van? Írjon nekünk: info@sweetlandshop.com

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
PREAMBULUM

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja, hogy Megrendelők számára közérthetően és átlátható módon szabályozza a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszonyt, és tájékoztatást nyújtson a megrendelést érintő egyéb feltételekről, körülményekről.

 

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások vonatkoznak, a Ptk-ban foglalt rendelkezések pedig külön kikötés nélkül is irányadók. Az irányadó jog pontos meghatározása jelen ÁSZF 1. pontjában található.

 

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et a hatályos jogszabályok előírásai szerint teszi közzé a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban, a Honlap nyitólapjáról elérhetően, az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével, megőrzésre alkalmas módon.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Megrendelő a (www.sweetlandshop.com) címen elérhető Honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az alábbi ÁSZF-et. Kérjük, kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1. IRÁNYADÓ JOG

A Honlap Általános Szerződési Feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók, így különösen:

 

 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (az előzőekben és a továbbiakban: Ptk.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet.
2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
 1. Név: Business Island Korlátolt s.r.o
 2. Székhely: 94301 Sturovo Hlavna 22
 3. Levelezési cím: 94301 Sturovo Hlavna 22
 4. Raktár helyiség címe: 6000 Kecskemét Szövetség tér 1
 5. Képviselő neve: Tárkányi Tamara
 6. Cégjegyzékszám: 54151180
 7. Adószám: 30581348-2-51
 8. Közösségi azonosítószám: SK2121574972
 9. Számlavezető pénzintézet: Wise
 10. Számlaszám: 12600016-10374847-04115643
 11. IBAN számlaszám:
 12. E-mail cím: info@sweetlandshop.com
 13. Telefonszám: 06702021455
 14. Elektronikus elérhetőség:
 15. Honlap: www.sweetlandshop.com
 16. Tárhelyszolgáltató neve: Unas Hosting Kft
 17. Tárhelyszolgáltató székhelye:
 18. Tárhelyszolgáltató telefonszáma, e-mail címe:
3. AZ ÁSZF ALAPFOGALMAI
 1. Honlap: a Szolgáltató által üzemeltetett hivatalos Honlap, melyen termék(ek)et kínál fel, valamint értékesít
 2. Szolgáltató: a Honlap üzemeltetője, a Honlapon kínált terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó 2. pontban meghatározott jogi személy.
 3. Termék: a Honlapon a Szolgáltató által kínált, és megrendelése esetén elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében értékesített termék, amelyhez a Megrendelő egyedileg fér hozzá.
 4. Szolgáltatás: a Honlapon a Szolgáltató által kínált, és megrendelése esetén elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a Megrendelő egyedileg fér hozzá.
 5. Megrendelő: Az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltató által a Honlapon kínált szolgáltatás igénybevétele érdekében a Szolgáltatóval szerződést köt, és ennek keretében terméket vásárol és/vagy szolgáltatást vesz igénybe, valamint a jelen ÁSZF-et és a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.
 6. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes (vagy a kialakult bírói gyakorlat tükrében jogi személy), aki (/amely) a Honlapon megrendelt terméket és/vagy igénybe vett szolgáltatást kizárólag saját fogyasztására vagy felhasználására, önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljárva, a termék/szolgáltatás továbbértékesítésének szándéka nélkül vásárolja meg, veszi igénybe.
 7. Feliratkozó, Regisztráló: megrendelési szándék nélkül a hírlevél küldési lehetőségre feliratkozó személy, valamint az oldalon érvényes regisztrációt létrehozó személy.
4. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HONLAP HASZNÁLATÁVAL ÉS A TERMÉKEK MEGRENDELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
 • A Honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Megrendelő számára. A Honlapon a Megrendelő menüpontok segítségével böngészhet. A termékek különböző kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

Az Akciós termékek kategóriában az áruházban vásárolható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

Az Újdonságok menüpontban találhatók a Honlap kínálatában az újonnan megjelenő termékek.

Zsákbamacska menüpont alatt elérhető véletlenszerűen összeválogatott termékcsomag is.

 • A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában levő összes termék nem jeleníthető meg egy oldalon, abban az esetben a termékek felett és alatt levő számok segítségével lehet lapozni. A terméklistáról a részletes termék oldal a termék nevére kattintva érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.
 • A Honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő terméktalálatok a kategóriákhoz hasonlóan listázva jelennek meg.
 • A termékek adatlapján megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, a termékről készült képeket, tájékozódhat az aktuálisan elérhető (rendelhető) termék(ek)ről. A termékekkel kapcsolatos további kérdéseit e-mailben vagy telefonon is felteheti kollégáink részére.
5. MEGRENDELÉS
 • A Honlapon történő megrendeléssel és a megrendelésnek a Szolgáltató általi visszaigazolásával elektronikus úton kötött szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között. A szerződéskötés napja a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának napja. A szerződés elektronikus úton létrejött szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek, de amelyet a Szolgáltató iktat és annak száma szerint tartja nyilván a megrendeléstől számított 6. naptári év utolsó napjáig. Ez idő alatt a szerződést a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett kérésére bármikor hozzáférhetővé teszi a Megrendelő számára.
 • A megrendeléssel létrejött szerződés alapján Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli az általa kiválasztott és megrendelt szolgáltatás tekintetében.
 • Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót a hatályos jogszabályok előírása szerint a Honlap nyitó oldaláról elérhető módon, annak hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével teszi közzé, a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban, számára megőrzésre alkalmas módon.
 • A Honlapon történő megrendelés feltétele, hogy a Megrendelő megismerje és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint elismerje, hogy a Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Az elfogadással jelen Általános Szerződési Feltételek a szerződés részévé válnak.
 • A Honlapon történő megrendelés esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint a Megrendelő megjelöli a megrendelni kívánt terméke(ke)t, majd a szükséges adatok megadásával és a fizetés módjának kiválasztásával, végül a „Megrendelés” gombra való kattintással a termékek megvásárlására irányuló jognyilatkozatot, kötelező vételi ajánlatot tesz.
 • Az elektronikus úton kötött szerződés tekintetében a szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.
 • A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, így tartalmazzák a törvényben előírt 27% mértékű általános forgalmi adó (ÁFA) összegét, azonban nem tartalmazzák a szállítási költségeket.
 • Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A pontos szállítási költség az adott megrendeléshez, választott szállítási módhoz és kézbesítési címhez igazodóan kerül feltüntetésre.
 • Amennyiben a Szolgáltató a tőle elvárható gondosság ellenére hibás árat tüntet fel a termék mellett, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a Megrendelő részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a Megrendelő ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.
6. A MEGRENDELÉS TECHNIKAI MENETE
 • A választott termék(ek) a „Kosár” gomb segítségével helyezhető(k) a kosárba, a gomb mellett a termék darabszáma növelhető vagy csökkenthető. A Megrendelő a Kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, illetve módosíthatja, hogy a kosárba tett termékből mekkora mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Megrendelő a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.
 • A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Megrendelőnek megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint a szállítási cím, amennyiben az eltér a számlázási címtől.
 • Regisztrációhoz a fenti adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Megrendelő e-mailben, és a honlapon tájékozódhat.
 • A Megrendelő a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia vagy a regisztráció nélküli vásárlási lehetőséget is választhatja a továbbiakban. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Megrendelő felelős. A Megrendelő felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrációkor megadott e-mail címre. Amennyiben a Megrendelő korábban regisztrált a Honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.
 • A megrendelés következő lépéseként a Megrendelőnek ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Megrendelő egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.
 • A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.
 • A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. VAGY A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.
 • A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
 • Megrendelési szándéktól függetlenül a Megrendelő a Honlapon regisztrált Profil oldalára a belépést a Belépés ablak vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. A Honlapon regisztrált Megrendelő a „Profil” gombra való kattintással elérheti a korábbi megrendeléseit, módosíthat a regisztrációkor megadott adatain, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.
 • Megrendelő a „Kosárba” gombra való kattintással a terméket a Kosárba helyezheti. A kosár tartalmát a Kosár jellel ellátott menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Megrendelőnek lehetősége van megtekinteni és módosítani a kosárba tett termékeket, valamint a rendelési mennyiséget. Ha Megrendelő a kosár tartalma tekintetében mindent rendben talál, és a megrendelés mellett dönt, úgy következő lépésként a „Kosár teljes tartalma” gombra történő kattintás után elérhető felületen tudja megadni a megrendelés véglegesítéséhez szükséges további adatait.
 • Megrendelőnek lehetősége van regisztráció nélkül vásárolni a Honlapon az ennek megfelelő gombra történő kattintással. A regisztráció nélküli vásárlás esetén elegendő a kapcsolattartási adatokat, szállítási információkat megadni, valamint megjelölni, hogy magánszemélyként vagy jogi személyként kívánja megvásárolni a Kosárban lévő termékeket.
 • Ha új Megrendelőként szeretne regisztrálni a regisztrációhoz szükséges megadnia vezeték- és keresztnevét, email címét (ellenőrzés céljából kétszer), valamint egy olyan választott jelszót (ellenőrzés céljából kétszer), amely legalább 8 karakter hosszúságú, és egyaránt tartalmaz számot, kis- és nagybetűt.
 • A Megrendeléshez szükséges a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeinek, valamint Adatvédelmi Tájékoztatójának elfogadása, és a Megrendelő általi magára nézve kötelezőnek történő elismerése, mely a jognyilatkozatokat Megrendelő a megfelelő jelölőnégyzetek kiválasztásával teheti meg. Megrendelőnek egyúttal lehetősége adódik Szolgáltató hírlevelére történő feliratkozásra is.
 • Megrendelő a Regisztráció gombra kattintva véglegesíti a Honlapra történő regisztrációját, mely véglegesítést követően Szolgáltató a Megrendelő által megadott email címre küld aktiváló linket. Megrendelő a linkre kattintva megérkezik a Honlapon regisztrált fiókjába, valamint véglegesítheti megrendelését.
7. TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYEK, KUPONOK
 • A Honlapon található termékek mellett feltüntetésre kerül, hogy azok megrendelésével hány törzsvásárlói pont szerezhető.
 • A törzsvásárlói pontokat a rendszer a teljesített megrendelést követően a regisztrált Profil alatt tárolja.
 • A korábbi teljesített megrendelésekből származó törzsvásárlói pontok a későbbi vásárláskor felhasználhatók.
8. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS SZÁLLÍTÁSI DÍJAK
 • A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Megrendelő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.
 • Előre utalással történő vásárlás esetén a Megrendelő a vételárat előre átutalja a Szolgáltató Kereskedelmi és Hitel Banknál vezetett 10401165-50526778-48901008 számú pénzintézeti számlájára.
 • A Szolgáltató kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Megrendelő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 14:00 órával bezárólag a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát a Szolgáltatónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva a Szolgáltatót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.
 • Az utánvétes vásárlás esetén a Megrendelő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben vagy bankkártyával, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy utánvétes vásárlás esetén többletköltséget számolhat fel a futárszolgálat.
 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 • A Megrendelő által megfizetett összegről a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet a sikeresen lezárult fizetést követően bocsájt a Megrendelő rendelkezésére.
9. KÉZBESÍTÉS
 • A Megrendelőnek lehetősége van a Honlapon megjelölt futárszolgálat igénybevételével házhozszállítást választani, illetve a futárszolgálat által csomagpontra történő kézbesítést kérni a megrendelés során. A személyes átvételi lehetőség jelenleg kizárólag Kecskeméten választható.
 • Kiszállítás munkanapokon történik, hétfőtől-péntekig 08:00-17:00 óra között.
 • A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató és a Futárszolgálat is küld értesítést a Megrendelő részére.
 • Lehetőség van arra, hogy a Megrendelő a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt.
 • Ha a termék átvételekor a Megrendelő köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e.
 • Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén a csomagot ne vegye át, egyidejűleg feltétlenül kérje jegyzőkönyv felvételét! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni a szállítás közben keletkezett károkra vonatkozóan! A termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.
 • Szállítási költség a Honlapon külön feltüntetésre kerül a Szállítás menüpont alatt.
 • Szállítási határidő 3-21 munkanap.
 • A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
10. ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG
 • A Megrendelő az egyedi adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A Megrendelői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Szolgáltató székhelyére. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Szolgáltató részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési fikció beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.
 • A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 10.1. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
 • Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
 • Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
 • Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 • A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
 • A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
 • Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 • A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Megrendelő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján a kibontott kozmetikumok vonatkozásában nem illeti meg a Kr. 20.§-ában meghatározott elállási jog.
11. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA
 • Kérjük, hogy csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségeink valamelyikére!

Címzett: Business Island Korlátolt Felelősségű Társaság

Elektronikus elérhetőség:

„Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

(kérjük tételesen felsorolni a vásárolt termékeket, vagy igénybe vett szolgáltatásokat)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

(kérjük pontosan megjelölni a vásárlás/igénybevétel/szerződéskötés/átvétel napját)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)         

Kelt: (kérjük az aláírás helyét, és idejét feltüntetni)”

12. FELELŐSSÉG
 • Megrendelő felelős azért, hogy ellenőrizze a terméken feltüntetett összetevőket felbontás előtt. Amennyiben a termék vagy valamely összetevője a Megrendelőre, illetőleg az általa harmadik személy számára vásárolt termék allergiás vagy egyéb káros reakciót válthat ki, a Megrendelő felelőssége, hogy az elállási határidőn belül, bontatlanul visszaküldje a terméket a Szolgáltató részére.
 • A megrendelést megelőzően a Honlapon is tájékozódhat a termékek összetevőjéről a Megrendelő, a termékeknél megjelenő „Részletek” menüpont segítségével.
 • A termékek formájától, kinézetétől függetlenül nem alkalmasak emberi, egyéb élőlény általi elfogyasztásra, kivételt képeznek ez alól az élelmiszerként és vitaminként árusított termékek.
 • A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden esetben, amikor a Megrendelő a 12.1. és a 12.3. pontnak nem megfelelően járt el.
13. SZAVATOSSÁG, A TELJESÍTÉS KÖVETELÉSE
 • A Szolgáltató termékeivel kapcsolatos kellékszavatosság és termékszavatosság fennállására és feltételeire az alábbi rendelkezések irányadók.

KELLÉKSZAVATOSSÁGI ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

  • A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
  • A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Fogyasztónak minősülő Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, a viszonteladó Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A Megrendelő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.
  • Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint:
  1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha
  2. a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy
  3. az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva

  - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve

  1. a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,
  2. a szerződésszegés súlyát,

  iii. a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

  1. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha
  2. a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,
  3. a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,
  4. a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
  • A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
  • A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.
  • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
  • A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  TERMÉKSZAVATOSSÁGI ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

  • Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.
  • A Szolgáltató által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
  • A termék akkor hibás, ha
  1. a) nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,
  2. b) vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  • A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
  1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
  3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
  • Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
  • A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

  SZAVATOSSÁGI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

  • Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell.
  • Fogyasztó által érvényesített szavatossági igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadók:
  • A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Jelen ÁSZF és a Szolgáltató nem zárja ki, hogy a fogyasztó a szerződés megkötését más módon is bizonyítsa.
  • A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a 19/2014. NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot a fogyasztó rendelkezésére bocsátja.
  • A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

  A TELJESÍTÉS KÖVETELÉSE

  • Abban az esetben, amennyiben Szolgáltató a megrendelt, visszaigazolt és a Megrendelő által megfizetett termék kiszállításával indokolatlanul késedelembe esik, a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől.
14. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSI LEHETŐSÉG
 • A Megrendelő a megrendelési szándéktól függetlenül feliratkozhat a Holnap hírlevél küldési szolgáltatására, melyről értesítést kap az általa megadott e-mail címre. A feliratkozást az e-mailben található linken keresztül megerősítheti, vagy az e-mailben szereplő másik linken keresztül leiratkozhat a hírlevélről.
 • Hírlevélre való feliratkozásra a regisztrációkor, illetőleg a megrendeléskor is lehetősége van a Megrendelőnek.
 • A hírlevélről bármikor leiratkozhat a Megrendelő vagy regisztráció, megrendelés nélkül feliratkozó személy, a korábban megküldött e-mailben található linken keresztül.
15. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS
 • A Szolgáltató vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján és a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint jár el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal - Megrendelőink érdekeit szem előtt tartva - járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.
 • Vásárlói panaszát a Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

Postai úton, a 2. pontban megjelölt levelezési címen: 1037 Budapest, Bécsi út 85.

Telefonszám: +36702021455

E-mail cím: info@sweetlandshop.com

 • A szóbeli panaszt Társaságunk köteles haladéktalanul megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Az írásbeli panaszt Társaságunk a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.
 • Társaságunk a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 • A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel, békés úton, szükség esetén mediációval törekszenek megoldani.
 • Amennyiben a Megrendelő által a megrendelt termék(ek)et érintően tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatók, továbbá a Megrendelő részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Megrendelő jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat, illetve eszközöket.

Online Vitarendezési Platform

 • A fogyasztónak minősülő Lakossági Vásárló és Szolgáltató, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

oldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.

Békéltető testület

 • A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztónak minősülő Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.
 • Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

            Telefon/Fax: +36-1-488-2131; +36-1-488-2186

            Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

 • Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
16. A SZOLGÁLTATÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAI, A HONLAP ÜZEMELTETÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A szolgáltatásnyújtás műszaki feltételei

 • Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő által megfizetett megrendelésnek a Szolgáltató által történő teljesítése a Honlap elérhetőségétől, annak működésétől független.
 • A Honlap biztonságos elérhetősége számos körülmény helyes működésétől és meglététől függ, így például a szoftverek és hardverek helyes működésétől, a hosting szolgáltatók rendelkezésre állásától. Szolgáltató nem garantálhatja a Honlap non-stop (folyamatos) működését, noha mindent megtesz az esetleges hibák elkerüléséért. Így előfordulhat, hogy néha karbantartás miatt leáll a Honlap. A tervezett leállásról a Szolgáltató előre felhívja a felhasználók figyelmét.
 • A Szolgáltató jogosult a Honlap elérhetőségét annak karbantartása érdekében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. Ilyenkor Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlap mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintet-ében.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap esetleges leállásokból eredő károkért. Ezeknek a károknak a kiküszöbölése közös érdek, így a Szolgáltató törekszik Honlap működésének folyamatos biztosítására.

A Honlap biztonsága

 • A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Honlap és a Megrendelő által megadott személyes adatok biztonságos kezelését biztosítsa. A Megrendelőnek azonban tudomásul kell vennie, hogy az információs technológiák területén ma még nem lehet maradéktalan biztonságot garantálni, illetve nem lehet felelősséget vállalni arra, hogy valamennyi szolgáltatás vagy funkció minden körülmények között zavartalanul és megbízhatóan működik. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató nem felel semmi olyan műszaki vagy biztonsági zavarért vagy hibáért, amelynek bekövetkezése előre nem volt látható, vagy amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általában elvárható intézkedést megtett.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA A MEGRENDELŐK RÉSZÉRŐL

 • A Megrendelő nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a Honlapnak a biztonságát, ideértve különösen megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen Általános Szerződési Feltételekben előírt biztonsági szabályok megsértésével okozott.

Felelősségkorlátozás

 • Szolgáltató, mint a Honlap kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője – mindent elkövet annak érdekében, hogy a Honlapon elérhető tartalmak a pontos és naprakész információkat tükrözze és megfeleljen a valóságnak. Ennek ellenére nem vállal felelősséget a megjelenő információk helyességéért, teljességért, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra és szolgáltatásokra nézve. A Honlap használatával Megrendelő elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. Emellett Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül részben vagy egészben módosítsa, vagy ideiglenesen, vagy véglegesen törölje a honlapon található egyes tartalmakat.
 • A Honlapon található, harmadik személy által üzemeltetett honlapra irányító linkekkel („kivezető” linkekkel”) elérhető honlapok tartalmáért, az itt található információk helyességéért és az Ön által ezeken a honlapokon megadott adatok biztonságáért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Megrendelő számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett, elszenvedett károkért a Honlap használatával kapcsolatban. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a Honlap esetleges hibájából, illetve a Megrendelő számítógépén futó valamely programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.
 • A Regisztráló / Megrendelő hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Megrendelő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.
17. ADATKEZELÉS
 • Szolgáltató a szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az adatok kezelésével kapcsolatos rendelkezéseket a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, mely a (www.sweetlandshop.hu) oldalon érhető el.
18. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK
 • A Szolgáltató által üzemeltetett Honlapon található tartalmak egyedi tartalmaknak minősülnek. Ennek értelmében a Honlapon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezek a Szolgáltató, illetve szerződött partnerei szellemi tulajdona. A Honlapon található tartalmak felhasználására kizárólag a Szolgáltató, illetve szerződött partnerei jogosultak. A Honlapon található és oltalom alatt álló tartalmakkal kapcsolatban a szerzői- és iparjogvédelmi jogi jogosultak minden jogot fenntartanak. A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után.
19. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 • A Felek között létrejött szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.
 • A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

  • Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Megrendelőkre terjed ki. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya nem terjed ki a fizetési tranzakciót bonyolító fizetési szolgáltatóra.
  • A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Megrendelő a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit elfogadta, és a Megrendelő részére a Szolgáltató a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.
  • Az Általános Szerződési Feltételek érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a Honlapon feltüntetésre került. Az Általános Szerződési Feltételek a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.
  • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzététel napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.
  • A jelen Általános Szerződési Feltételek határozatlan időre szól és a közzétételének napjától hatályos.

  A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének időpontja: 2020. december 01.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi irányelvek

A Sweetlandshop tudja, hogy a rólad tárolt információ felhasználásának módja kritikus számodra, ezért először is szeretnénk megköszönni a bizalmadat.

 

Személyes adataid kezelése

Adataidat senkinek nem adjuk ki, és szigorúan bizalmasan kezeljük.
Ez alól kivételek a szállításért és fizetésért felelős partnereink, melyek esetében adatközlés nélkül nem tud megvalósulni a vásárlási folyamat

Milyen információkat közöl rólad web böngésződ az oldal látogatása során?

Sütik

Amikor a weboldalt használod, a mannaszappan.hu egy, az adott oldalletöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be a böngésződben. Ezt a sütit bármikor törölheted a böngésződben található „sütik törlése” opcióval.

 A sütik segítenek abban, hogy a legjobb élményben részesülj a Manna oldal böngészése közben, és együttműködő partnereink segítségével mindig a legjobb, Neked tetsző ajánlatokkal találkozz a világhálón való szörfözés közben. Ha nem szeretnél Manna ajánlatokkal találkozni, kattints ide.

Naplózás

Minden alkalommal, amikor felkeresel egy weblapot, a számítógéped nagy mennyiségű információt küld a szervernek. A legtöbb szerver ezeknek az információknak egy részét naplófájlokban őrzi meg, melyek segítségével képet lehet alkotni arról, melyek a leglátogatottabb lapok, milyen külső weboldalakról érkeznek oda a legtöbbször, és hogy az olvasók milyen böngészőket használnak.

Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kizárólag statisztikák készítésére használjuk.

Milyen formában tarthatja a kapcsolatod Veled a Sweetlandshop?

A megadott e-mail címeden, elektronikus levél (e-mail) formájában. Minden levelünk (blogértesítő, cikksorozat vagy akció) alsó láblécében lehetőséged van leiratkozni, amennyiben így döntesz, mindössze két kattintás az egész: első kattintás után be kell írnod az emailcímed (amelyikre a levelet kaptad) és még egy klikk a leiratkozás gombra és már kész is.

SMS ben. A nagyon fontos közlendőket SMS –ben is küldhetjük, hogy semmiképpen ne kerülje el a figyelmedet. Az SMS értesítésekről leíratkozhatsz a webirodában.

Remarketing. Amennyiben érdeklődést / ráutaló magatartást tanúsítasz egy termékkel vagy akcióval szemben, a Manna felkereshet képi (banner) és szöveges ajánlataival, a böngésződben elhelyezett sütik segítségével.

Nyilatkozat

A weboldal böngészésével a fenti irányelveket elfogadottnak tekinteted.

Vásárlási tudnivalók
Vásárlási tudnivalók

A weboldalon található Bomb Cosmetics, Badefee és Ceano Cosmetics termékei nem élelmiszerek!
Fogyasztásra nem alkalmasak, nem emészthetőek.
Minden termékünk kézzel készített, kiváló minőségű összetevőkből és illóolajakból. A termékek kézzel készített mivoltából eredően különbségek adódhatnak gyártások között, akár színben, dekorációban és illatban.

 

A kiválasztott termékeket tedd a kosárba. A kosár tartalmát a Kosár gombra kattintva bármikor ellenőrizheted, itt módosíthatod a legegyszerűbben a darabszámokat és törölni is itt tudsz, ha esetleg valamint mégsem szeretnél megrendelni.

Ha van kedvezményre jogosító kuponkódod, azt is itt adhatod meg. A kedvezmény összege automatikus kerül levonásra a vásárlás végösszegéből.

A Vásárlás folytatása gombra kattintva további termékeket tehetsz a kosárba, a Tovább a pénztárhoz gombra kattintva pedig a rendelésedet tudod elküldeni.

A Tovább a pénztárba gombra való kattintás után add meg a személyes adataidat, valamint a szállítási és számlázási adatokat.

Itt tudod kiválasztani a fizetési (előre utalás, utánvét vagy bankkártyás fizetés) és a szállítási módot is (házhozszállítás, Posta csomagpontra történő szállítás vagy személyes átvétel Kecskeméten).

Ha szeretnél nekünk vagy a futárnak valamit jelezni, azt a Megjegyzés a rendeléshez mezőbe írhatod be.

A rendelés elküldéséhez pipáld be a vásárlási feltételek elfogadását, és itt pipálhatod be, ha szeretnél tőlünk rendszeresen érdekes információkat, hasznos ajándéktippeket kapni vagy egyszerűen az elsők között értesülnél az új akcióinkról.

Ha minden adatot megadtál, kattints a Tovább az ellenőrzéshez gombra. Itt még egyszer ellenőrizni tudod a kiválasztott termékeket és a megadott adatokat.

Ha mindent rendben találtál, kattints a Megrendelés elküldése gombra a rendelés véglegesítéséhez.

A sikeres megrendelésről e-mailben visszaigazolást küldünk. A megrendelést csak a visszaigazolást követően szállítjuk ki. Ennek hiányában a furárszolgálat a a kiszállítás elmaradásáért és a késedelemért felelősséget nem vállal. Ilyen esetben kérjük, elérhetőségeinken érdeklődj.

A weboldalon feltöntetett árak a bruttó áraki, amelyek az áfát igen, a szállítási költségeket azonban nem tartalmazzák. A szállítás és a fizetés feltételeiről itt olvashatsz bővebben.